Protesten in Nederland van leraren, boeren, mensen in de zorg en winkeliers, vraagstukken in mijn praktijk over het vinden van een betere privé/werk balans, verlies-, mantelzorg- en andere privé-vraagstukken, en gesprekken met experts, inspireerden mij om te schrijven over de steeds hoger wordende druk op de mensen in onze maatschappij en de problemen die dat met zich mee zal brengen in het welzijn en welbevinden van ons als mens en de welvaart van onze economie.

Er komt een steeds grotere druk op de maatschappij te liggen door de vergrijzing en de daarmee toenemende mantelzorgers, regelgeving en protocollen, minder aandacht voor de individu door de grootte van de klassen en handen aan het bed, de wetten van en over de natuur, de 24-uurs economie, de prestatiegerichtheid en ga zo maar door. Tijd voor stilstaan, ademhalen, reflecteren, voelen, rouwen, en naar binnen keren is er nauwelijks. De protesten zijn mijns inziens een schreeuw om stilstaan en reflectie zodat er ruimte kan ontstaan te kijken hoe het anders kan, hoe het anders moet. De grens lijkt bereikt!

Ook in mijn praktijk zie ik de effecten. Wanneer mensen in mijn praktijk komen, ben ik eigenlijk aan de achterkant van het proces bezig, hen ondersteunend op een moment waarin het eigenlijk al heel moeilijk is om rechtop te staan, en aan het werk te blijven.

De trajecten worden meestal betaald uit het persoonlijk trainingsbudget, onder de noemer vitaliteit. Maar gaat dit nog wel over vitaliteit wanneer er vaak rijkelijk laat wordt ingegrepen? Hoe vaak wordt er preventief psycho-sociale ondersteuning aangeboden via een werkgever ter voorkoming van over-spanning? Of durft een werknemer te vragen om een coach voor persoonlijke vraagstukken? In mijn ogen is dit een onderwerp dat meer ruimte en aandacht mag krijgen in ‘de werkende wereld’ om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige werknemers het werk dat er ligt in goede gezondheid gedaan kan krijgen.

Gelukkig zijn er bedrijven die hier preventief aan werken: Mijn AOV verzekering biedt een vergoeding voor coaching om te voorkomen dat ik uitval door overspannenheid of een burnout. En ook Coöperatie Dela zet coaching preventief in voor medewerkers die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Pro Life is de enige verzekeraar in Nederland (naar mijn weten), die relatiecursussen en relatietherapie vergoedt in hun verzekeringspakket. Ze werkt daarnaast aan onderwerpen als ‘oud worden’ en ‘levenskracht’ en is daarmee bezig bewustwording te creëren en onderwerpen bespreekbaar te maken, ook ter voorkoming van bv. scheidingen en de daarbij behorende problematiek.

Mensen blijven altijd verantwoordelijk voor hun eigen keuzes, veerkracht en openheid. De werkgever kan echter wel een belangrijke rol spelen in het ‘chronisch gezond’ houden van hun werknemers.

  • Een open bedrijfscultuur met aansluitende waarden en een laagdrempelig aanbod van support zal ertoe leiden dat werknemers het ook makkelijker vinden eerder om hulp te vragen.
  • Ga dieper met het onderwerp vitaliteit, door naast het aanbieden van gezond eten en sportprogramma’s, ook laagdrempelig psyho-sociale ondersteuning aan te beiden, bv door middel van het actief aanbieden coachtrajecten, ook als dit niet gaat om professionele vraagstukken.

Dit zodat werknemers veerkracht, of zoals Nicole het noemde in ons gesprek: Levenskracht opbouwen om èn de ballen in de lucht te houden, èn tegelijkertijd ook hun eigen emoties te verwerken en hun grenzen te leren aangeven.

Als we gaan werken aan voorkomen, dan hoeven we straks een stuk minder te genezen.

Door coaching -en training programma’s, bied ik vroegtijdig en pro-actief, laagdrempelige ondersteuning, om uitval te voorkomen en mee te bouwen aan een chronisch gezonde werkvloer.

Wil je meer weten? Neem eens een kijkje op mijn website of bel of mail mij direct. Dan kijken we samen wat ik kan betekenen.

+31-6 53 44 44 57 | brechje@brechjevangeenen.nl www.brechjevangeenen.nl www.scheidenopdewerkvloer.com