Voor werkgevers

Voor werkgevers organiseren wij kennissessies waarbij inzicht
wordt verkregen in scheiding en aanpak van verzuim.

“Nu onze collega weet hoe zij zich kan beschermen tegen dominatie, kan zij met meer evenwicht ook haar werk weer met plezier en voldoening oppakken.”

Fleurop Interflora Nederland BV / Casemanager

Begeleiding van werknemers in scheiding

Wij kijken met een frisse en deskundige blik naar mensen in organisaties. Vanuit verschillende expertises en invalshoeken (bedrijfsleven, HR, opleidingen, gezondheidsmanagement en coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap en scheiding) hebben we onze kennis een kracht gebundeld met als doel werkgevers en werknemers te adviseren en met elkaar in beweging te brengen.

Onderzoek van CBS en TNO heeft uitgewezen dat een gescheiden werknemer gemiddeld 45% meer verzuimt dan een niet-gescheiden werknemer. De extra kosten hiervan voor het bedrijfsleven in Nederland bedragen zo’n €164mln per jaar zijn! Bovendien krijgen gescheiden werknemers vaker een burnout; het percentage ligt 4,6% hoger.

En dat zijn dus directe, meetbare kosten. Heb je weleens stilgestaan bij de indirecte kosten? Die zijn mogelijk nog hoger. Denk eens aan: 

 • mindere prestaties (of gemiste omzet) van de werknemer 
 • een team met hogere werkdruk door het (deels) uitvallen van een collega 
 • de kosten en het ongemak van een tijdelijke vervanger 
 • de extra tijd die jij als leidinggevende moet investeren in je werknemer 


Hoe voorkom je deze situatie op de werkvloer?

Voor een werknemer in scheiding is het vaak moeilijk om openlijk op het werk over deze situatie te praten. Door schaamte, de zakelijke afstand, angst voor het missen van een promotie, of zelfs angst voor ontslag. Dit belemmert oplossingen en maakt de situatie op de werkvloer kostbaar en moeizaam.

Door je werknemer professionele coaching aan te bieden kan je dit voorkomen.
Met ons team van coaches: 

 • maken wij de situatie bespreekbaar 
 • begeleiden wij de werknemer en scheppen orde in de crisissituatie 
 • zorgen wij ervoor dat cliënt snel weer grip op hun leven én hun werk krijgen 
 • ontlasten wij werkgevers in de begeleiding van hun werknemers 

Waarom begeleiding bij een privé-aangelegenheid?

Scheiden is een life-event. Een scheiding heeft een forse impact op iemands leven en alle betrokkenen. Ook op de werkvloer zijn de gevolgen zichtbaar, omdat een individu daar welbeschouwd een groot deel van de tijd aanwezig is. Een persoon in scheiding ziet de levenspilaar ‘relatie’ omvallen, met als gevolg dat de vier andere levenspilaren (gezondheid, thuis, sociaal netwerk en relaties, werk) wankelen of ook wegvallen. Werk is vaak de meest stabiele pilaar, omdat die houvast en zekerheid biedt en het leven daar gewoon doorgaat. 

En juist daarom is het raadzaam te investeren in de begeleiding van de werknemer in scheiding: als de pilaar werk overeind blijft, blijft de persoon in kwestie dat ook. 

Een werknemer die wordt gecoacht door een deskundige: 

 • heeft meer grip op de situatie, begrijpt emoties beter en leer constructief met zijn/haar ex communiceren 
 • ervaart minder stress door de aangereikte technieken en slaapt daardoor beter, zorgt voor zichzelf en is emotioneel en fysiek fit 
 • kan kwaliteit bieden op het werk door een betere concentratie 

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons in te schakelen: 

 • Voor uzelf, leidinggevenden en HR-medewerkers binnen uw organisatie: Bieden wij een kennissessie of Masterclass aan. Tijdens deze sessies leert u meer over de gevolgen van een scheiding, hoe deze effect kunnen hebben op het welzijn en functioneren van mensen, hoe u vroegtijdig signalen kunt oppikken, en wat u kunt doen om uw werknemer te steunen om uitval te voorkomen.  
 • Voor uw werknemer: De werknemer krijgt gedurende 6 maanden  training en coaching: hij/zij krijgt  praktische handvatten aangereikt voor  alle pilaren, alsmede coaching op emotioneel en communicatief gebied, waardoor hij/zij meer inzicht in zichzelf en de situatie krijgt en binnen afzienbare tijd het leven weer op de rails heeft. 

Onze begeleiding voorkomt (langer) ziekmelden en verlaagt de kans op een burnout. 

Wilt u meer weten over ons programma, hoe u de signalen leert herkennen, of wilt u meer informatie over ons, neem dan contact met een van ons op. Op onze media pagina vindt u meer achtergrond informatie en tips. 

Kennissessie: "Voorkom onnodig ziekteverzuim bij een scheiding"

Hoe kun je als werkgever dit nu vóór zijn en hoe kun je er het beste mee omgaan? In hoeverre kun je je werknemer helpen?

Om deze vragen te beantwoorden, organiseren wij de kennissessie ‘Scheiden op de Werkvloer; voorkom onnodig ziekteverzuim bij een scheiding!’ Wees op tijd! Voorkomen is beter dan genezen!

Ben je werkgever en heb je interesse? Neem dan contact op voor een meer informatie